УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ – ЦЕ ПЛАН РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТА ПРОЦВІТАННЯ УКРАЇНИ

Україна може і повинна стати успішною демократичною європейською державою, що користується повагою в світі та забезпечує належний рівень життя громадян. Фундамент, закладений за останні роки, дозволяє ставити нові цілі. Ми вважаємо пріоритетом на наступні п'ять років підвищення якості життя громадян через забезпечення сталого економічного зростання. Досвід нашої команди дає нам чітке розуміння і бачення, як цього можна досягти. Ми маємо не тільки забезпечити незворотність розпочатих змін, але й дати їм новий імпульс і головне – зробити їх відчутними для наших громадян.

Ми вважаємо стратегічним завданням на цей період розбудову справжнього українського середнього класу. Його повноцінними представниками мають відчути себе український вчитель, лікар, кваліфікований працівник, підприємець, фермер – люди праці, які формують сьогодення і майбутнє країни. Сильний середній клас – основа стабільності суспільства. Адже він зацікавлений у стабільній, правовій і соціально орієнтованій державі й не зацікавлений у поляризації суспільства – чи то за мовною, чи за етнічною, чи релігійною ознакою. Суспільство середнього класу базується на принципах справедливості. Воно здатне повноцінно подбати і про тих, хто потребує підтримки суспільства та держави.

Українська стратегія Гройсмана, яка визначає такі пріоритети, для їх досягнення фокусується на чотирьох напрямах: збереження макрофінансової стабільності, сталий економічний розвиток, розбудова правової держави і забезпечення безпеки держави і громадян, гідна якість життя.

Ми забезпечимо:

 • Відповідальну стратегію управління державним боргом – зменшення боргового навантаження на бюджет країни.
 • Подальший перехід від моделі «гасіння пожеж» до стратегічного планування розвитку країни. Ми вже заклали модель трирічного планування роботи уряду та трирічного бюджетного планування. А це означає прогнозованість розвитку та системні кроки з вирішення накопичених у державі проблем.
 • Низький рівень інфляції. Вперше за останні роки ми досягли однозначних показників і плануємо утримувати цю тенденцію завдяки продуманій фінансовій політиці.
 • Підтримку стабільності валютного курсу. Прогнозованість і послідовність фінансової та регуляторної політики, плідна співпраця з міжнародними інвесторами, конструктивний діалог з інвестиційним світом – це основи стабільної гривні.

1. Інвестиції – повітря для економіки

Ми забезпечимо:

 • Просту та прозору податкову систему: зменшення ставок податків та розширення бази оподаткування, спрощення адміністрування податків.
 • Доступні кредити для підприємців.
 • Швидку, прозору та ефективну митницю. «Плюс» автоматизація процесів, «мінус» людський фактор, там де він не потрібний.
 • Вільний рух капіталів та спрощення валютного регулювання.
 • Створення довгоочікуваної Служби фінансових розслідувань – як єдиного аналітичного підрозділу з правом розслідування економічних злочинів. Аналогічні функції прокуратури, СБУ, поліції – ліквідувати.
 • Передачу фермерам у власність земель, які раніше були в постійному користуванні.

2. Формування взаємовигідного партнерства держави та бізнесу

Ми забезпечимо:

 • Спеціальні заходи стимулювання промислового та технологічного розвитку.
 • Реалізацію масштабних проектів державно-приватного партнерства в сегменті інфраструктури та промисловості задля нарощування потужностей країни та створення нових робочих місць. Українці їздитимуть хорошими дорогами, користатимуться сучасним залізничним транспортом, матимуть розвинуте авіаційне сполучення з Європою і світом!
 • Розвиток пріоритетних галузей промисловості з високою доданою вартістю – машинобудування, металургія, хімпром, легпром, фармацевтика, видобувна галузь.
 • Стимулювання наукових досліджень, інновацій та розвитку нових індустрій.
 • Створення нових можливостей для підприємців – передусім, через малу приватизацію та залучення до електронних аукціонів.

3. Розумне регулювання та розвиток конкуренції

Ми забезпечимо:

 • Чіткі та прозорі правила ведення бізнесу і здійснення державного контролю на основі ризик-орієнтованого підходу.
 • Ефективну антимонопольну політику – тверде «ні» проявам недобросовісної конкуренції.
 • Розумний захист своїх промислових інтересів – всередині країни та на зовнішніх ринках.
 • Повну підтримка чесного підприємництва, а відтак – забезпечення зайнятості в усіх регіонах України.

4. Гідні умови праці

 • Зростання мінімальної та середньої зарплати.
 • Достойну оплату праці фахівців у секторах, що фінансуються з держбюджету (зокрема, лікарі, вчителі, працівники соціальної сфери, культури тощо).
 • Захист прав працівника від недобросовісних роботодавців.

1. Рівні права та демократичне врядування

Ми виступаємо за:

 • Завершення реформи децентралізації, яка наділяє членів територіальних громад можливістю і ресурсами самостійно визначати напрямки їхнього розвитку.
 • Розвиток електронного врядування та доступність державних послуг.
 • Відкритість та доступність державних реєстрів.
 • Прозорий та відкритий ринок державних закупівель.

2. Захист життя та власності

Наша відповідь:

 • «Ні» свавіллю правоохоронних та контролюючих органів.
 • «Так» ефективним антикорупційним структурам.
 • «Так» професійній поліції, якій довіряють.

3. Справедливе правосуддя

Ми наголошуємо на:

 • Необхідності завершення судової реформи.
 • Запровадженні дієвих механізмів досудового вирішення суперечок, а саме – інституту посередників.
 • Реалізації проектів сучасного електронного правосуддя.
 • Старті роботи антикорупційного суду, який забезпечуватиме невідворотність покарання корупціонерів.

4. Захист територіальної цілісності та суверенітету держави

Ми всебічно підтримуємо:

 • Боєздатність української армії.
 • Захист інформаційно-культурного суверенітету України.
 • Провадження заходів кібербезпеки різних інститутів та інфраструктури.
 • Безкомпромісний захист незалежності й територіальної цілісності.
 • Повну енергетичну незалежність.
 • Глибшу інфраструктурну інтеграцію із Західними партнерами.
 • Отримання пришвидшеного плану набуття членства в НАТО.

1. Здоров’я нації - цінність держави

Ми забезпечимо:

 • Своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу.
 • Забезпечення доступу громадян до гарантованого пакету медичних послуг та лікарських засобів.
 • Ефективна та спроможна система громадського здоров’я.

2. Якісна сучасна освіта – гармонійний розвиток та професійна реалізація людини

Ми забезпечимо:

 • Нові принципи шкільної та дошкільної освіти, щоб наші діти росли щасливими та успішними особистостями.
 • Сучасну професійну освіту за стандартами ЄС, щоб кожен міг опанувати актуальну професію.
 • Нову якість вищої освіти та розбудову системи освіти дорослих для навчання впродовж життя.
 • Ефективне поєднання університетської освіти та науки.

3. Комфортне місто і село

Що це таке?

 • Це сталий регіональний розвиток та допомога проблемним територіям.
 • Це безпечне середовище.
 • Це якісні комунальні послуги й енергоефективність.
 • Це сучасне просторове планування.
 • Це пріоритет розвитку людського капіталу.

4. Дієва система соціального забезпечення

Наша мета:

 • Перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення.
 • Соціальна адаптація та інтеграція усіх категорій осіб з особливими потребами.
 • Запровадження сучасних механізмів підтримки людей, які не мають змоги працювати.

Ми будемо домагатися захисту:

 • прав громадян України, які фактично є заручниками окупантів
 • прав корінних народів, які переслідуються в окупованому Криму 
 • громадян України, які стали бранцями Кремля та їх сімей